Coronavirus SARS-CoV-2 en serologie

29/04/2020

Stand van zaken betreffende serologietesten SARS-CoV-2 (COVID-19 ziekte)

Covid_Ab_width_800

Beste arts,

Aansluitend op de Labupdate van 14 april 2020 delen we u hierbij kort de stand van zaken betreffende de SARS-CoV-2 serologietesten mee.

Samen met u en uw patiënten kijken ook wij reikhalzend uit naar het kunnen uitvoeren van deze testen. Dit is momenteel echter nog niet mogelijk. De redenen waarom het uitvoeren van de serologietesten nog niet mogelijk is, kan u terugvinden in onderstaande samenvatting.

Samenvatting van de informatie van Sciensano, FAGG en RIZIV:

1/ de gevalsdefinitie voor het testen wordt eerstdaags opgesteld door Sciensano

2/ het gebruik van deze testen in klinische routine wordt momenteel door de wetenschappelijke wereld niet aanbevolen

3/ FAGG staat erop geen enkele kit - ook niet de CE-gemarkeerde kits – aan te bevelen zonder voorafgaandelijke validatie onder de kwaliteitsnormen door Sciensano

4/ RIZIV terugbetaling is nog niet voorzien en wordt gekoppeld aan de gevalsdefinitie van Sciensano en aan de door het FAGG aanbevolen testkits

Concreet betekent dit dat wij voorlopig geen serologietesten voor SARS-CoV-2 kunnen uitvoeren. Graag vragen we hiervoor uw begrip en geduld. Bij voorbaat alvast onze oprechte dank.

We hopen u binnenkort het uitvoeren van de serologietesten voor SARS-CoV-2 in routine te kunnen aankondigen.

Met vriendelijke groeten,

Het biologenteam

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?