CORONAVIRUS UPDATE - TASK FORCE PCR TESTING

07/04/2020

Task Force biedt PCR testen aan voor woonzorgcentra; wat is de impact op de dagelijkse praktijk?

sars_cov_2

Vanuit de Corona Task Force van de overheid werd een centraal systeem opgezet voor het opdrijven van de testcapaciteit door PCR (moleculaire) testen voor detectie van SARS-CoV-2. Een eerste campagne is erop gericht om de besmettingsgraad in de woonzorgcentra in kaart te brengen. Op korte tijd zullen geselecteerde woonzorgcentra gescreend worden. 

Deze campagne heeft geen impact op de medische analysen op aanvraag van een huisarts of CRA bij verdenking van SARS-CoV-2, ook niet voor woonzorgcentra. Labo Nuytinck anacura blijft die behartigen, in overeenstemming met de richtlijnen van Sciensano. 

U vindt de link naar deze richtlijnen op onze website, of rechtstreeks op https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_Case%20definitio_Testing_NL.pdf. 

Verder stelt Labo Nuytinck anacura alles in het werk om ook serologische bepalingen voor SARS-CoV-2 te kunnen aanbieden. We zijn volop bezig met de validatie zodat we u een test kunnen aanbieden met een bewezen kwaliteit.

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?