Gewijzigde teststrategie en beschikbaarheid resultaten op CoZo

21/10/2020

We constateren deze week opnieuw een sterke toename van het aantal stalen voor COVID-19 diagnostiek. Het is alle hens aan dek in het laboratorium. Maar daarnaast worden we ook geconfronteerd met talrijke telefoons van patiënten om resultaten op te vragen.

De telefoonlijnen ontlasten zodat u, arts, er nog doorheen geraakt, dat is onze betrachting. Daarom stellen we een aantal oplossingen voor.

Verwijs uw patiënt naar het beveiligde overheidsplatform E-health (CoZo). We hebben de vertraging van 24u die hier normaal voor patiënten geldt, tijdelijk opgeheven. Vraag ons naar de kaartjes waarop het gebruik van CoZo wordt uitgelegd voor patiënten.

Koppel uw labo-aanvraag aan de patiënt zijn/haar Coronalert app. De werkwijze werd toegelicht in een eerdere mailing.

Vraag aan reizigers om gebruik te maken van het venster van 72 of 48u dat maximaal voorgeschreven is tussen testafname en aankomst in het land. We willen als medisch lab graag voorrang geven aan de medische stalen. Reizigers kunnen ook terecht op het testcentrum in de luchthaven. Registratie vooraf is nodig en de testen zijn er wel duurder.

sars_cov_2

Voor uw informatie.

We proberen nog steeds alle positieve resultaten aan u als aanvrager door te bellen, ook in het weekend. We beperken ons daarbij tussen 8u en 21u. Indien we u niet kunnen bereiken rapporteren we via uw gebruikelijke voorkeursweg (fax, LabAlert app, email). Verwacht na 21u dus geen telefoons meer voor positieve Covid-resultaten, maar raadpleeg uw email, resultatenserver, LabAlert of fax.

In bijlage vindt u ook de communicatie van de interministeriële conferentie van volksgezondheid die u vermoedelijk ook via een andere weg al ontving. De nieuwe, tijdelijke, teststrategie gaat in vanaf morgen, 21 oktober en geldt tot 15 november 2020.

Wij moeten hierbij samen met u prioriteit geven aan onderstaande testen.

  1. Symptomatische patiënten, met een bijzondere aandacht voor de ernstig zieke patiënten, de gezondheidswerkers en de personen boven 65 jaar en met comorbiditeiten.
  2. Clusters in collectiviteiten, zowel binnen als buiten de zorg.
  3. Preventieve screening voor volgende doelgroepen: nieuwe bewoners van ouderenzorginstellingen, nieuwe bewoners met een risicoprofiel (ouder dan 65 of comorbiditeiten) in andere zorgvoorzieningen, mensen die gehospitaliseerd worden.

Alle andere preventieve screening wordt tot en met 15 november opgeschort, ook het testen van individuele asymptomatische personen, met uitzondering van zorgprofessionals, die nog steeds getest kunnen worden op dag 5 na een hoogrisicocontact.

We rekenen op u om geen stalen meer af te nemen die niet mogen getest worden.

Contacteer ons gerust indien hierover nog vragen zijn.

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?