Overschakeling bepaling detectie SARS-CoV-2 IgG antilichamen

29/07/2020

Voortschrijdende inzichten hebben ons doen besluiten om vanaf 30 juli 2020 over te schakelen naar een nieuwe serologische test voor de detectie van SARS-CoV-2 IgG antilichamen.

We schakelen over op de test van de firma Roche die N-antilichamen opspoort. Deze test heeft een hogere sensitiviteit en specificiteit.

Covid_Ab_width_800

Performantie van de test

Het is nog steeds niet mogelijk om goed onderbouwde uitspraken te doen over immuniteit, niet op basis van testen die N-antilichamen opsporen, noch met testen die S-antilichamen (Diasorin-test) opsporen. Door de hogere sensitiviteit en specificiteit van de Roche-test kunnen we echter met meer zekerheid zeggen of iemand al dan niet de infectie heeft doorgemaakt.

Bovenstaande tabel gaat over stalen afgenomen minstens 14 dagen na start van de klachten of positieve PCR test (data RIVM* dd. 15/07/20). Wij hebben gelijkaardige resultaten bekomen bij onze eigen verificatie op een kleinere reeks stalen.

U ziet dat bij de lage prevalentie die momenteel heerst in de algemene bevolking (7 %), de impact van de iets hogere specificiteit op de positief predictieve waarde groot is. Om die reden hebben we besloten om van test te veranderen.

Praktisch

Ook voor deze serologische test geldt dat moet gewacht worden tot 14 dagen na het starten van de klachten om een goede sensitiviteit te behalen.

Aanvragen gebeuren op dezelfde manier als voorheen: via het papieren aanvraagformulier of via Elab. U dient nog steeds aan te duiden of het om een terugbetaalde indicatie gaat of niet.

Indien het een niet terugbetaalde indicatie betreft, blijft de kostprijs voor de patiënt dezelfde, namelijk € 9,60.

De numerieke resultaatwaarden van de Roche test zijn niet vergelijkbaar met de waarden van de Diasorin test. De test van Roche is positief vanaf 1,0 COI (Cut-off index), zonder grijze zone. **

* Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
** De Diasorin-test is positief vanaf 15 AU/mL, met grijze zone 6,2-15 AU/mL.
Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?