SARS-CoV-2 PCR: Terugbetaling en geen aanvaarding stalen buiten gevalsdefinitie Sciensano

20/05/2020

Op 19 mei 2020 werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad over de terugbetaling van de SARS-CoV-2 PCR-test.

We lichten u met dit schrijven graag kort de terugbetalingscriteria, hoe het E-formulier te gebruiken en twee nuttige weetjes toe.

Mogen we uw aandacht vestigen op het feit dat we stalen die buiten de gevalsdefinitie van Sciensano vallen vanaf heden niet meer kunnen aanvaarden.

Healthdata_be_width_800_heigth_420

Terugbetalingscriteria

 • De testen worden enkel terugbetaald voor de indicaties die op het moment van de staalafname binnen de gevalsdefinitie van Sciensano
 • Uitzonderlijk wordt er ook terugbetaling voorzien indien er een duidelijk aantoonbare klinische noodzaak is bij risicopatiënten (immuunsuppressie of maligniteit; leeftijd boven 65 jaar; ernstige chronische long-, hart- of nierpathologie; cardiovasculaire ziekte, arteriële hypertensie of diabetes).
 • Indien er niet voldaan is aan de voorwaarden voor terugbetaling kunnen de testen niet worden aangerekend aan het RIZIV, noch aan de patiënt.

E-formulier

 • Dit formulier dient u uit te printen en samen met het staal mee te geven naar het laboratorium.
 • Een extra aanvraag op papier of via Elab is niet nodig, we hebben enkel het E-formulier nodig.

Aanvraagformulier terug te vinden op de website van Sciensano

Dit is enkel nog te gebruiken als er geen mogelijkheid is om een E-formulier in te vullen (bv. De CRA van een WZC als de patiënt niet gekend is in zijn of haar EMD)

De verplichtingen i.v.m. het invullen van het aanvraagformulier werden versoepeld.

Minstens volgende informatie is verplicht:

 1. identificatie patiënt en voorschrijver
 2. aangevraagde test
 3. of de test gebeurt binnen de gevalsdefinitie van Sciensano op het moment van de staalafname
 4. of de test uitzonderlijk gebeurt bij duidelijk aantoonbare klinische noodzaak bij risicopatiënten

Goed om weten

 • Voor de periode van 1 maart tot en met 22 april 2020 kunnen de PCR-testen maximum 2 keer per rechthebbende aangerekend worden.
 • De PCR-testen kunnen niet worden aangerekend voor de collectieve screening van asymptomatische bewoners van een residentiële collectiviteit (bv. woonzorgcentrum, verblijfscentrum voor personen met een handicap, opvangcentra, gevangenis, ...). Deze testen zullen uitgevoerd en vergoed worden via het testplatform georganiseerd door en met medewerking van de federale overheid.

Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Het klinisch biologen team Labo Nuytinck

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?