SARS-CoV-2 PCR testen in kader van internationale reizen

23/06/2020

Gisteren heeft het RIZIV een beslissing gepubliceerd waarin werd besloten dat een moleculaire test kan aangerekend worden aan de reiziger die erom verzoekt onder specifieke voorwaarden.

sars_cov_2

Er werd besloten dat een moleculaire test kan aangerekend worden aan de reiziger die erom verzoekt indien:

 • De test wordt aangerekend aan 46,81 euro.
 • De eis van de buitenlandse overheid wordt vermeld op de website van Buitenlandse Zaken
 • Het laboratorium een aanvraagformulier bewaart waarin de reiziger die om de test verzoekt:
  • bevestigt dat de test wordt vereist door een buitenlandse overheid
  • zijn schriftelijk akkoord geeft dat de test hem wordt aangerekend
  • zich verbindt om het resultaat van de test mee te delen aan zijn behandelende arts.

De vraag wordt hiermee opgeworpen of een patiënt zich rechtstreeks tot het lab kan wenden voor een PCR-test. Ons standpunt hierbij is steeds geweest dat een aanvraag en een bespreking van het resultaat idealiter via een arts gebeurt. De nodige counseling is essentieel om te vermijden dat er een vals gevoel van veiligheid zou ontstaan en om een positief resultaat op te volgen.

Wij willen er ook over waken dat er voldoende capaciteit beschikbaar blijft voor medische indicaties.

Om die redenen willen we u vragen om goed na te gaan of er effectief een attest vereist is. Binnen Europa is dit voor veel landen niet meer nodig. De European Centre for Disease Controle (ECDC) adviseert overigens tegen dit type screenings omdat ze niet effectief zijn bij het tegenhouden van de verspreiding van SARS-CoV-2.

Praktisch

 • Controleer steeds op de website van Buitenlandse Zaken of een test echt nodig is
 • Zo ja: dan kan u dit aanvragen via Elab (test SARS-CoV-2 RNA reis) of via het papieren aanvraagformulier dat u kan terugvinden op onze website (klik hier voor de rechtstreekse link), of dat we u op eenvoudig verzoek kunnen toesturen.
 • Voor alle andere aanvragen willen we benadrukken om het Eform te blijven gebruiken zodat contact-tracing mogelijk is.
 • Verwittig de patiënt dat dit €46,81 zal kosten.
Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?