SARS-CoV-2 serologie

08/05/2020

Het zijn zowel voor u als voor ons uitdagende tijden met snel evoluerende inzichten en steeds wijzigende omstandigheden.

In dat kader geven we u graag extra informatie betreffende de beschikbare serologische test voor SARS-CoV-2 antilichaam detectie.

Covid_Ab_width_800

Testkenmerken

De test die we momenteel aanbieden is de SARS-CoV-2 IgG op Liaison XL. Deze spoort IgG antilichamen op tegen het S1 en S2 antigen van SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt.

De sensitiviteit en specificiteit werden reeds bepaald voor symptomatische gehospitaliseerde patiënten door Sciensano en het FAGG. De resultaten van deze klinische validatie worden echter nog niet vrijgegeven waardoor ook wij niet beschikken over deze informatie.
Het is wel al duidelijk dat een staal voor SARS-CoV-2 IgG best pas afgenomen wordt 14 tot 18 dagen na start van de symptomen.

Interpretatie

Er is op heden onvoldoende informatie over welk percentage van de asymptomatische patiënten antistoffen aanmaakt. Evenmin over het feit of en hoe lang deze bescherming bieden tegen herinfectie. Ook data over paucisymptomatische patiënten zijn nog niet beschikbaar.

Vals negatieve resultaten kunnen voorkomen bij:

  • Een te vroeg afgenomen staal (<14-18 dagen na start symptomen)
  • Een pauci- of asymptomatisch doorgemaakte infectie
  • Mogelijk ook bij sommige symptomatisch doorgemaakte infecties

Een vals positief resultaat kan ook voorkomen in zeldzame gevallen.

Voor wie zinvol?

Hierbij zien we drie groepen

1) Medische indicatie

Hier kan er wel degelijk een rol zijn voor deze serologische testen, namelijk wanneer de test impact kan hebben op uw therapeutisch beleid. Hertesten zal soms nodig zijn als er onvoldoende tijd was tussen de start van de klachten en de staalname.

Enkele, niet limiterende voorbeelden:

  • Patiënten met een negatieve PCR maar een sterk klinisch vermoeden, bijvoorbeeld omdat PCR laattijdig werd afgenomen
  • Patiënten bij wie geen PCR werd afgenomen maar die nog steeds klachten hebben en waar het stellen van een diagnose zich opdringt
  • Mogelijke postinfectieuze syndromen (anosmie, dysgeusie, huidletsels,…)

2) Op vraag van patiënt of werkgever

Er is geen duidelijke klinische meerwaarde van SARS-CoV-2 serologie in deze context. Rekening houdend met bovenstaande testkenmerken moeten volgende zaken met de patiënt besproken worden:

  • De kans op een vals negatief of vals positief resultaat, waardoor eender welk resultaat nooit 100% zekerheid geeft.
  • Er kan een vals gevoel van veiligheid ontstaan bij een positief resultaat.
  • Volgens de huidige epidemiologische studies zal een groot deel van de patiënten een negatief resultaat hebben. Sommigen zullen hierdoor teleurgesteld zijn.
  • Omdat we niet weten of antilichamen enige bescherming bieden, kunnen er geen onderbouwde acties gekoppeld worden aan het resultaat binnen een arbeidscontext.

3) Grote epidemiologische studies om de omvang van de pandemie in kaart te brengen.
Deze studies lopen ook in België.

De aanvraag

Deze dient steeds te gebeuren door een arts, zodat de nodige omkadering en counseling kan gegeven worden aan de patiënten bij de resultaten.

Gelieve te vermelden dat de patiënt geïnformeerd werd over de beperkingen en mogelijke kostprijs van deze test. Dit zal voorzien worden in Elab, op een papieren aanvraag kan u noteren “met akkoord patiënt”.

Gelieve bij de aanvraag ook aan te duiden of het om een medische indicatie gaat of niet. Als er ooit terugbetaling komt zou dat misschien een verschil kunnen maken.

Kostprijs

Wij hebben nog steeds geen zicht op de kostprijs of mogelijke terugbetaling van deze test. Gezien de beperkte klinische waarde van de test is de kans groot dat er geen terugbetaling zal voorzien worden. Als deze er al komt zal het misschien enkel voor bepaalde indicaties zijn. Maar ook als er geen terugbetaling komt zal de kostprijs voor de patiënt vermoedelijk door het RIZIV vastgelegd worden.

Tot hierover duidelijkheid komt wordt de aanrekening aan eender welke partij on hold gezet. Het zou dus kunnen dat het nog enige tijd duurt tot de patiënt de rekening krijgt.

Met vriendelijke groet,

Het biologenteam Labo Nuytinck

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?