TERUGBETALING SARS-COV-2 (COVID-19) ANTISTOFFEN

03/06/2020

Sinds 3 juni is er terugbetaling mogelijk voor de bepaling van SARS-CoV-2 antistoffen indien voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Covid_Ab_width_800

Serologietesten voor het opsporen van antistoffen gericht tegen het SARS-CoV-2 virus (corona) worden enkel uitgevoerd op aanvraag van een huisarts of een arts-specialist.  

Het is belangrijk om te weten of u klachten hebt gehad die bij COVID-19 passen, en zo ja welke en wanneer. Dit om de testen correct te kunnen interpreteren en om na te gaan of u in aanmerking komt voor terugbetaling van de test door het RIZIV. Uw huisarts is daarvoor het best geplaatst en kan u ook de nodige uitleg geven.

Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling voor het RIZIV betaalt u zelf niets voor deze test. Zo niet moet u de test zelf betalen; deze kost €9,60.

Deze antistoftesten hebben hun beperkingen, en zeker in het geval van SARS-CoV-2. Momenteel is er immers nog geen sluitend wetenschappelijk bewijs of iedereen die in contact komt met het virus antistoffen aanmaakt, over hoelang deze antistoffen aanwezig blijven in het lichaam en of deze bescherming bieden tegen een eventuele nieuwe infectie.

De aanwezigheid van antistoffen tegen het corona-virus kan u dus een vals gevoel van veiligheid geven.

We hopen u met dit antwoord behulpzaam te zijn. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?