Testindicaties SARS-CoV-2 PCR: stand van zaken op 03/08/2020

03/08/2020

We merken dat er verwarring heerst over bij wie een SARS-CoV-2 PCR kan gevraagd worden en in welke gevallen de test terugbetaald is. We zetten graag voor u nog eens alles op een rijtje zoals het is op maandag 3 augustus.

Covid_Ab_width_800

Testen binnen de testindicatie van Sciensano

Deze zijn steeds terugbetaald door het RIZIV. De patiënt betaalt geen remgeld.

  1. Iedere persoon die voldoet aan de definitie van een mogelijk geval van COVID-19.
  2. Hoog-risico contacten van een geval van COVID-19, waartoe ook reizigers die terugkeren uit een rode of oranje zone.
  3. Patiënten die een ziekenhuisopname vereisen (o.a. pre-operatief), inclusief een eerste opname in een dagziekenhuis.
  4. Elke nieuwe bewoner van een residentiële collectiviteit. Indien de test negatief is, kan de test eenmalig herhaald worden naargelang de klinische behoefte, vermits een negatief resultaat ook mogelijk is gedurende de incubatieperiode.

Vul hiervoor een eForm in via uw artsenpakket en duid “valt binnen de testindicatie” aan.

Het is wetenschappelijk niet aanbevolen om systematisch alle patiënten te testen die na een ziekenhuisverblijf terugkeren naar een residentiële collectiviteit. Niettemin, indien uit overleg tussen de collectiviteit en het ziekenhuis blijkt dat een test noodzakelijk is, kan deze uitgevoerd worden.

Nieuwe personeelsleden van residentiële collectiviteiten en bewoners die terugkomen na bezoek aan familie vallen niet binnen de testindicatie.

Testen in het kader van internationale reizen

Bij vertrekkende reizigers voor wie het land van bestemming een negatief resultaat eist om het land te mogen binnen komen, kan een test uitgevoerd worden. Deze is dan ten laste van de patiënt en kost € 46,81.

De aanvraag kan gebeuren via ons aanvraagplatform Elab of via het formulier dat u op onze website vindt: https://anacura.com/nl/arts/aanvragen-testen-voor-login. Het land waar men naartoe reist moet steeds vermeld worden.

Alle andere indicaties

In alle andere gevallen is het nog steeds wettelijk verboden (KB 20 dd 13 mei 2020) om de test aan te rekenen aan de patiënt (noch aan het RIZIV) en zal bijgevolg de analyse niet uitgevoerd worden.

Berichtgeving over het testcentrum in Antwerpen zorgt voor verwarring. Het gaat om een testproject met als doel de druk te verminderen in de eerstelijnszorg door asymptomatische patiënten via een apart circuit te testen. Patiënten dienen zich vooraf online te registreren en een vragenlijst (risicofactoren zoals contact met een positief geval, reizen naar risicogebieden, enz.) in te vullen. Aan de hand daarvan wordt beslist of een staalafname nodig is. Het is ook daar niet de bedoeling om mensen zonder reden te testen.

Bronnen:

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Case%20definition_Testing_NL.pdf

https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/terugbetalingsvoorwaarden-opsporingstesten-coronavirus-covid19-pandemie.aspx

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/labotesten_faq.pdf

https://diplomatie.belgium.be/nl

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?