Update terugbetaling SARS-CoV-2 serologie

03/06/2020

Vandaag, 3 juni 2020, verscheen het langverwachte KB betreffende de SARS-CoV-2 serologie testen onder terugbetaling en eerstdaags wordt er een bijkomend KB gepubliceerd om de testen zonder terugbetaling te regelen. 

Covid_Ab_width_800

Hiermee komt er duidelijkheid over uitvoering en terugbetaling van alle SARS-CoV-2 antilichaam testen. De indicaties voor terugbetaling zijn dezelfde zoals we afgelopen donderdag 28 mei reeds communiceerden. We herhalen ze hieronder nog eens. Ook de beperkingen voor de interpretatie blijven gelijk.

Terugbetalingsvoorwaarden

De test kan enkel aangerekend worden aan het RIZIV voor voorschriften vanaf 3 juni 2020 en waarbij de patiënt voldoet aan onderstaande testindicaties die analoog zijn als deze in de procedure van Sciensano. De test is in dat geval volledig terugbetaald.

Er is steeds een voorschrift van een arts nodig en deze dient aan te geven in welke van onderstaande groepen (1, 2, 3 of 4) de patiënt valt. In Elab is dit al voorzien; de papieren aanvraag zal aangepast worden in een volgende editie. In tussentijd is het belangrijk om op de papieren aanvraag zeker de testindicatie te noteren, zo niet gaan we ervanuit dat de patiënt hier buiten valt en zal er aangerekend worden aan de patiënt.

Indicatiegroepen voor serologie waarvoor er RIZIV-terugbetaling is voorzien

  1. Gehospitaliseerde patiënten met een suggestief klinisch beeld voor COVID-19 waarbij er discrepantie is tussen de moleculaire opsporingstest en een CT-scan, minimum 7 dagen na de start van de symptomen
  2. Ambulante of gehospitaliseerde patiënten met een langdurig klinisch beeld suggestief voor COVID-19  en negatieve PCR-test, of die niet getest konden worden binnen de 7 dagen na het begin van de symptomen.
  3. Differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie.
  4. Zorgverleners en personeel, werkzaam in ziekenhuizen, klinische laboratoria of collectiviteiten, met een hoge besmettingsgraad (bv COVID diensten, woonzorgcentra), in het kader van lokaal risicomanagement.

In deze laatste drie groepen geldt steeds dat pas getest mag worden minstens 14 dagen na het begin van de symptomen.

Wanneer is geen RIZIV-terugbetaling voorzien?

  • Wanneer de test wordt uitgevoerd op vraag van de werkgever, bij mantelzorgers, voor het verwerven van een immuniteitsattest, ‘leuk om te weten’ voor de patiënt, …
  • Voor epidemiologisch en arbeidsgeneeskundig Serologietesten kunnen hiervoor nuttig zijn, maar worden niet door het RIZIV terugbetaald.
  • Elke test aangevraagd vóór 3 juni 2020, zelfs niet indien de patiënt binnen de indicatiegroepen valt.

Kostprijs

De kostprijs van de test is vastgelegd op €9,60.


Beperkingen bij het interpreteren van de resultaten
van serologietesten:

  • De serologische test kan in bepaalde gevallen een aanvulling zijn op de moleculaire (PCR) diagnostiek, maar is zeker niet geschikt als diagnostische test bij acute ziekte.
  • Het is niet bekend welke antistofconcentratie nodig is om bescherming te bieden tegen het virus en hoe lang deze antistoffen beschermend werken. Herstelde patiënten kunnen lage antilichaamconcentraties vertonen. De serologische status van een persoon bepaalt niet of een persoon besmettelijk is of niet. Seroconversie gaat immers niet gepaard met een daling van de virale load.
  • Ongeacht het resultaat van de serologietest, blijven de preventiemaatregelen van toepassing.
Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?