Zomer 2021: reizen en evenementen

30/06/2021

Gratis SARS-CoV-2 PCR testen en reizen met coronacertificaat. 

Coronavirus_800_width
  1. Twee gratis SARS-CoV-2 PCR-testen

Tussen 28 juni en 30 september 2021 voorziet de overheid een tegemoetkoming voor twee SARS-CoV-2 PCR-testen voor personen die nog niet de kans kregen om zich volledig te laten vaccineren. Dit geldt ook voor kinderen van 6 tot 17 jaar. Volledig gevaccineerde personen hebben, voor de meeste bestemmingen, geen negatieve test meer nodig hebben.

De testen worden rechtstreeks door het RIZIV vergoed. Via de website www.mijngezondheid.be  kan de persoon die getest moet worden een CTPC-code (Covid-19 Test Prescription Code) aanvragen. Met deze code kan een afspraak gemaakt worden voor een gratis test in een afnamecentrum of bij de huisarts. De code is 10 dagen geldig en ook een afspraak maken kan vanaf 10 dagen op voorhand.

De prijs voor een niet-terugbetaalde test bedraagt € 50.

Indien u als huisarts een terugbetaalde SARS-CoV-2 aanvraagt, is het belangrijk om op volgende zaken te letten:

  • Noteer de CTPC-code van de terugbetaalde test (correct) op uw aanvraag, tot het e-formulier is aangepast.

Momenteel wordt op uw e-formulier een andere CTPC-code gegenereerd, die niet kan gebruikt worden voor een terugbetaalde test in het kader van een reis of evenement. Indien wij niet beschikken over de correcte, mijngezondheid.be CTPC-code zal de persoon alsnog een factuur krijgen.

 Het aanvragen van niet-terugbetaalde testen in het kader van reizen of evenementen blijft ongewijzigd (Screening vertrek buitenlandse reis).

  1. Europees Digitaal COVID-Certificaat (DCC)

Het labo rapporteert de testresultaten onmiddellijk aan de databank van Sciensano.
Het testcertificaat is anderhalf uur later beschikbaar op de website www.mijngezondheid.be en via de CovidSafeBE-app.

Personen die een Covid-19 infectie doorgemaakt hebben, ontvangen een herstelcertificaat. Dit is beschikbaar op de website www.mijngezondheid.be en via de CovidSafeBE-app.

Let op, enkel een positieve PCR kan aanleiding geven tot een herstelcertificaat, een antigentest niet.

 Bij vragen over de certificaten kunt u patiënten doorverwijzen naar de centrale helpdesk COVID-certificaten op nummer 078/78.78.50. Zij kunnen nakijken of het certificaat aanwezig is en het kan eventueel opnieuw verstuurd worden.

  1. Aandachtspunten bij aanvragen van de PCR-test

Om een certificaat te krijgen is het belangrijk dat het aanvraagformulier volledig wordt ingevuld.

  • Rijksregisternummer: noodzakelijk voor Belgen om een certificaat te kunnen krijgen. Voor niet-Belgen mag men een BIS nummer of “unknown” invullen.

  • CTPC-code niet-Belgen:  CTPC-code in combinatie met hun GSM nummer is noodzakelijk om hun resultaat te consulteren. Het betreft een niet-terugbetaalde test, de code kan aangevraagd worden via www.mijngezondheid.be

  • Gelieve maximaal gebruik te maken van de 48u of 72u voor vertrek die men heeft om deze test te laten uitvoeren. Het is het afnametijdstip dat telt.

  • De locatie van de staalafname (afnamecentrum, huisartsenpraktijk) is een noodzakelijk gegeven om een certificaat te bekomen.

  • Noteer zeker de CTPC-code en het e-mailadres op het e-formulier.

 

Nuttige links

www.mijngezondheid.be

www.covidsafe.be

www.diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

www.info-coronavirus.be

www.vlaanderen.be/covid-certificaat

www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/vergoeding-pcr-test-zomer.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=NL20210607

www.reopen.europa.eu/nl/

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?