Deze website is de eigendom van Anacura.

Hoofdzetel:
Anacura
Noorwegenstraat 4
9940 Evergem
België

BTW BE 0463.762.641

Telefoon: +32 (0)9 241 86 00
E-mail: lab@anacura.com

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Anacura

Anacura is een merknaam, die verschillende juridische entiteiten actief in het domein van medische en farmaceutische analyses vertegenwoordigt. Anacura vertegenwoordigt onder andere de volgende groepsfilialen: Anabiotec NV (0466.037.587), Post Verba Verbera NV (0463.762.641), Laboratorium M. Nuytinck (0427.563.924).

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Anacura of tot rechthebbende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. Deze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Anacura levert de grootste inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Anacura de grootst mogelijk inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk rechtzetten.

Anacura kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Anacura kan te allen tijde de inhoud van deze website (de links inbegrepen) aanpassen, wijzigen of aanvullen zonder aankondiging of voorafgaande kennisgeving. Anacura geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Anacura, kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Deze website kan hyperlinks bevatten  naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Anacura verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

Anacura hecht het grootste belang aan uw privacy en heeft conform de toepasselijke wetgeving een Privacy verklaring opgesteld dewelke u hier kan terugvinden.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?